5.3 Vurder utbytte

Kunnskap og ferdigheter

Når barna lager, utforsker og leker med mekaniske leker, kan de tilegne seg variert kunnskap og ferdigheter. Her er noen eksempler.

KUNNSKAP

Barna lærer om egenskaper til objekter og fenomener ved å observere og analysere de mekaniske lekene og deres bevegelser. De sammenligner de mekaniske lekene med hensyn til gitte egenskaper, klassifiserer objektene etter bestemte egenskaper, formulerer hypoteser og drar konklusjoner.

ORGANISASJONSEVNE

Barna lærer hvordan de kan planlegge sitt eget og gruppas arbeid. De fordeler oppgaver i alle faser av fellesaktiviteten. De koordinerer handlingene i gruppearbeidets ulike steg. Og de gjennomtenker rollefordelingen og relasjonene ved presentasjonen av arbeidsresultatene på slutten av prosjektet.

PRAKTISKE FERDIGHETER

Barna lærer hvordan de kan måle, bruke ulike verktøy, designe lekens individuelle deler og sette sammen de bevegelige delene.

SOSIALE FERDIGHETER

Barna lærer å lytte på andres meninger, uttrykke sin egen mening, artikulere argumenter for sine ideer, drøfte ulike muligheter, hjelpe hverandre, søke hjelp fra andre og samarbeide.

METODISKE FERDIGHETER

Barna lærer hvordan de kan lete eller informasjon om et bestemt tema, formulere spørsmål og gjennomføre intervjuer, løse problemer, ordne de innsamlete informasjonene på en meningsfull måte, designe en mekanisk leke på en kreativ og estetisk måte og kombinere skriftlig og visuell informasjon når de presenterer sitt arbeid til de andre deltakerne. I tillegg lærer de å forholde sig til forskjellige kriterier som definerer rammebetingelsene i prosjektet.

Nøkkelkompetanser

AutoSTEM-aktiviteter skal utvikle barnas nøkkelkompetanser. Du kan vurdere disse kompetansene med den følgende malen.

Kriterier og indikatorer til å vurdere barnas nøkkelkompetanser