4.3 Ingeniørkunst – kreativitet

Introduksjon

Ordet ingeniør kommer fra det latinske ordet ‘ingenium’ som betyr gave, talent, begavelse og dyktighet eller det latinske verbet ‘ingenerare’ som betyr å fylle eller å inspirere. Organisasjonen Engineers’ Council for Professional Development definerer ingeniørvitenskap som å bruke naturvitenskapelige prinsipper kreativt for å utvikle strukturer, maskiner, apparater eller bearbeidingsprosesser eller arbeidsmetoder og bruke dem enkeltvis eller i kombinasjon. Samt å konstruere eller bruke disse med full innsikt i design og oppbygning, eller å forutsi hvordan de vil virke under forskjellige bruksforhold, alt sett i forhold til tiltenkt funksjon, effektivitet og sikkerhet for mennesker og omgivelser. Ingeniørvitenskap kan bli forstått som å bruke naturvitenskap og matematikk for å skape ny teknologi. Den ungarsk-amerikanske matematikeren, fysikeren og ingeniøren Theodore von Kármán sa en gang at naturvitenskapsmenn studerer verden som den er, mens ingeniøren skaper den verdenen som aldri har vært. Ingeniørkunst er en praktisk lenke mellom alle de andre realfagene og i tillegg de kreative kunstene.

Kreativitet

Kreativitet omfatter evnen til å oppdage nye og originelle ideer, sammenhenger og løsninger til problemer. Det er del av vår menneskelig drivkraft som fostrer utholdenhet, fremkaller glede og gir muligheter til selfrealisering. I den følgende videoen forklarer vi hvordan AutoSTEM fremmer barns og ungdommers kreativitet.

Videoen forklarer hvordan AutoSTEM fremmer barns og ungdommers kreativitet.