5.1 Læringsmål

Bruk «dynamiske» læringsmål

Hver aktivitet burde ha noen få tydelige mål som beskriver det som barna skulle lære seg gjennom aktiviteten. Velg mål som fokuserer på barnas interesser, bygger på deres førkunnskap og bruk aktive verber.

Målene burde henge tett sammen med vurderingen, rammeplanen og det valgte innholdet.

Kriterier for gode læringsmål

  • Presis – Målene burde være tydelige og vel definerte.
  • Målbar – Velg kun mål som tillater at du kan vurdere om barna har oppnådd målene.
  • Oppnåbar – Velg kun mål som barna kan oppnå gjennom aktiviteten.
  • Realistisk – Målene burde være fornuftige med hensyn på barnas kunnskap og ferdigheter.
  • Tidssikker – Du burde gi barna nok tid til å oppnå målene.

Vi legger vekt på realistiske mål. Du burde ikke gå i fella av for høye forventninger. Øk vanskelighetsgraden stegvis. Ellers mister denne måten å planlegge aktiviteter på sin mening.