Test om teknologi

Velkommen til din Test om teknologi

1. Hva er teknologi?
2. Hvilke stag beveger seg parallelt og hvilke stag beveger seg i motsatte retninger?Saksearmkoplingen er en kombinasjon av motsatt bevegelse og parallell bevegelse kopling. På det følgende bilde ser du en saksearm som er laget av seks stag.
The scissor arm mechanismVelg alle korrekte utsagn!
3. Hvilken kamprofil lar følgestaven gå jevnt opp og ned?Cam profiles used in the quiz
4. Hvilken kamprofil lar følgestaven forbli alltid på den samme høyden?
5. Hvilken kamprofil lar følgestaven gå sakte opp og så plutselig falle ned?
6. Hva heter kamprofil a)?
7. Hva heter kamprofil b)?
8. Hva heter kamprofil c)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *