Test om samarbeid

Velkommen til testen om spontant samarbeid!

Positiv gjensidig avhengighet som tegn for samarbeid peker på:
Ifølge Johnson og Johnson (1999) kan gjensidig avhengighet være relatert til:
Samarbeid er en interaksjon mellom
Samarbeid mellom to eller flere individer som arbeider på den samme oppgaven eller det samme prosjektet uten instruksjon om å jobbe sammen, heter:
Hvilken av de følgende læringsstrategiene tilhører IKKE samarbeidslæring?
Hargreaves mener at samarbeidsstrategier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *