Test om engasjement & motivasjon

Velkommen til testen om engasjement & motivasjon!

Hva er dimensjonene av engasjement presentert av Veiga m.fl. (2012)?
Den affektive dimensjonen av engasjement presentert av Veiga m.fl. (2012) henger sammen med:
Begrepet intrinsisk motivasjon har dimensjoner som henger sammen med:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *