5.1 Learning objectives BG

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Използвайте „динамични“ учебни цели

Всеки урок трябва да има няколко ясни цели, които определят какво искате децата да научат по време на урока. Поставете цели, които се фокусират върху интересите на децата, надградете върху техните предварителни знания и използвайте активни глаголи.

Целите трябва да бъдат тясно свързани с оценката, учебната програма и избраното съдържание.

Criteria for good learning goals

  • Специфични – Целите трябва да бъдат ясни и добре дефинирани.
  • Измерими – Изберете само цели, които ви позволяват да измервате дали децата са постигнали целите.
  • Постижими – Изберете само цели, които децата могат да постигнат по време на урока.
  • Реалистични – Целите трябва да бъдат разумни по отношение на настоящите знания и умения на децата.
  • Осигурено време – трябва да отделите достатъчно време за постигане на целите.

Обръщаме внимание на реалистичните цели. Добре е да не попаднете в капана на високите очаквания. Увеличавайте трудността постепенно. В противен случай би било трудно да се намери смисъл в този начин на планиране.