5 AutoSTEM in your classroom BG

5 AUTOSTEM В КЛАСНИТЕ ВИ СТАИ

Въведение

Учителите се сблъскват с многобройни предизвикателства, когато прилагат уроци, свързани с различните ни проектни дейности в своите класни стаи. Поради тази причина процесът на планиране е от съществено значение. Планирането помага на учителите да преподават ефективни и целенасочени уроци. Добре планираният урок е ангажиращ, стимулиращ и вълнуващ. Децата ще го харесат и образователните резултати ще бъдат по-добри.

Планирането на урока може също да помогне на учителите постепенно да повишат ефективността си на работа, като избягват предишни грешки.

Учебна цел

В този модул ще научите как можете ефективно да планирате урок, който използва автомати за преподаване на STEM в предучилищна, детска градина или начално училище.

Модулът има три части

Кликнете върху картинката по-долу върху темата, която ви интересува. Това ще ви отведе до частта от този модул, която е за избраната тема