4 STEM content BG

4 СЪДЪРЖАНИЕ НА СТЕМ

Въведение

Американската национална научна фондация предложи съкращението STEM през 90-те години, застъпвайки се за понятията наука, технология, инженерство и математика. В повечето национални и международни доклади STEM обикновено е взаимозаменяем с „наука“ в широк смисъл. Това означава, че се отнася до физика, биология, компютърни науки и технологии, както и математика. От друга страна, STEM може да опише интердисциплинарни подходи, които правят връзки между някои от четирите дисциплини. Понякога обхваща дори напълно интегрирана представа за STEM образованието. В проекта AutoSTEM предпочитаме интердисциплинарен подход. Това означава, че всеки автомат позволява на децата не само да правят опит с едно или повече от съдържанието на STEM, но и да откриват връзки и връзки между различните дисциплини.

Учебни цели

В този модул ще научите как можете да използвате автомати за преподаване на STEM съдържание на малки деца.

Изберете STEM съдържанието, за което искате да научите

Кликнете върху картинката по-долу върху темата, която ви интересува. Това ще ви отведе до частта от този модул, която е за избраната тема.