4 Realfaglig innhold

Introduksjon

I 1990-årene foreslo den US-amerikanske nasjonale vitenskaps-stiftelsen akronymet STEM for innholdene fra fagene naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. I Norge er det vanlig å bruke ordet realfag. I mange nasjonale og internasjonale rapporter brukes realfag eller STEM og naturvitenskap om hverandre. I denne sammenhengen refererer naturvitenskap til fysikk, biologi, zoologi, kjemi, informatikk og teknologi og inkluderer områder fra matematikken som vanligvis blir undervist på barneskolen i de fleste europeiske land. Dette betyr at realfag dekker kunnskap fra alle de ulike fagområdene som dekkes av akronymet STEM. På den andre siden kan realfag brukes til å dekke en flerfaglig tilnærming mellom noen av de fire fagområdene. Til tider dekker det en fullstendig integrasjon av alle fire fagområder i utdanningen. Da er tilnærmingen fullstendig tverrfaglig. Dette kan være en kilde til flertydighet, spesielt innen utdanning. I AutoSTEM-prosjektet har vi en tverrfaglig tilnærming. Dette innebærer at barna erfarer flere områder fra realfagene samtidig og de har dermed mulighet til å oppdage forbindelser mellom de ulike fagene.

Læringsmål

I denne modulen lærer du du kan bruke mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen..

Velg det realfaglige innholdet som du vil lære noe om

Klikk i bildet nedenfor på temaet som du er interessert i. Det vil føre deg til denne delen av modulen som handler om det valgte temaet.