3 Pedagogisk bakgrunn

Introduksjon

I modul 3 presenterer vi de pedagogiske teoriene og begrepene som vi har brukt til å utvikle aktivitetene som vi foreslår i AutoSTEM-kurset.

Noen spørsmål som vi vil undersøke sammen er:

  • Hva er mekaniske leker og hvordan kan du bruke dem til å jobbe tverrfaglig med realfag?
  • Hvordan kan du kombinere lek og læring til å utvikle lekbasert læring?
  • Hvilke læringsprosesser og interaksjoner kan oppstår når barn leker med mekaniske leker? 
  • Hvordan kan mekaniske leker fremme barns engasjement og motivasjon?
  • Hvordan kan du bruke mekaniske leker i din barnehage til å utvikle barnas realfaglige kompetanse?

Disse og andre spørsmål vil vi undersøke i dette kurset. I denne modulen finner du ressurser som hjelper deg til å forstå pedagogikken som brukes i AutoSTEM-aktiviteter, -verksteder og -prosjekter som du selv kan gjennomføre med barna i din barnehage.

Læringsmål

I denne modulen vil du forstå de pedagogiske konseptene og tilnærmingene som handler om å bruke mekaniske leker til å jobbe med realfag.

Innhold

Modulen omfatter de følgende delene:

Begynn å utforske modulen

Du kan følge dine interessert og begynne å utforske modulen ved å klikke på én av seksjonene på bildet nedenfor.