3.1 Lekbasert læring og veiledet lek

Introduksjon

Denne delen fokuserer på pedagogikken som barnehagelæreren bruker i et AutoSTEM-prosjekt., nemlig lekbasert læring og veiledet lek og hvordan disse kan brukes i et verksted for barn som lager sine egne mekaniske leker.

 • Hva er lek og hvorfor er det viktig?
 • Hva er lærerrollen?
 • Hvordan kan du bruke mekaniske leker til å fremme lek og læring?

De følgende oppgavene og ressursene vil veilede deg til å utforske lekbasert læring og veiledet lek og hvordan du kan bruke dem i et AutoSTEM-prosjekt.

Læringsutbytte

I denne modulen vil du lære

 • å forklare lekbasert læring,
 • å analysere lekens betydning for barns utvikling,
 • å forklare veiledet lek og lærerrollen,
 • å forstå de ulike rollene som barnehagelæreren har under arbeid med mekaniske leker,
 • å reflktere over kompetansene som kan fremmes ved å konstruere mekaniske leker.

Lek

Lek blir ansett som svært viktig for barns kognitive, sosiale og emotionelle utvikling. Pedagoger, utdannere og pedagogiske psykologer fremhever lekens betydning på det sterkeste. I følge Friedrich Fröbel (1887, p. 57) som startet den første barnehagen, er lek det høyeste uttrykk for menneskelig virksomhet i barndommen, fordi det er det frieste uttrykket for hva som er i et barns sjel. Lev Vygotsky (1978, p. 102) understøttet dette da han uttrykte at i lek går et barn utover sin alder og sin daglige væren. Det innebærer at barna utforsker sin «nærmeste utviklingssone» (den proksimale utviklingssone), men dette vil bare skje dersom omgivelsene utfordrer barna til å gå inn i slike utviklingsmønstre. På samme måten fremhever Piaget (1969) og Bruner (1960) at handling og utforsking er avgjørende for barns utvikling. Bruner (1960) påpeker i tillegg at den systematiske samhandlingen mellom barnehagelæreren og barnet spiller en stor rolle.

Selv om vi i dag vet godt hvordan lek bidrar til barns læring, fremstilles ofte lek og læring som motsetninger. For å svare på denne motstanden ble det utviklet veiledet lek som en middelvei mellom tilrettelagte aktiviteter og fri lek. Den forener utforskning og barnets autonomi med de beste delene av voksenstyrte aktiviteter (Weisberg, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Kittredge & Klahr, 2016, p.177). Forskning har vist at lekestyrt pedagogikk kan hjelpe barn til en dypere innsikt i fundamentale ideer og kunnskap enn forklaringer fra den voksne (Han et al., 2010; Stipek et al., 1995) eller fri lek i seg selv (Chien et al., 2010; Honomichl & Chen, 2012).

Veiledet lek

 • Hvordan kan du implementere veiledet lek i din barnehage?
 • Hvilke roller har barnehagelæreren og barna i veiledet lek?
 • Hvordan kan du bruke veiledet lek når du bruker mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen?

For å lære mer om veiledet lek og hvordan vi har brukt den i AutoSTEM-prosjektet, kan du se på den følgende videoen om ‘Guided Play’ og lese case-studien ‘From guided play to creativity: Metamorphoses and stories of a bird‘ (begge deler er på engelsk, men videoen har norske tekster).

Case-studie From guided play to creativity: Metamorphoses and stories of a bird

Denne case-studien beskriver et verksted som ble utviklet i AutoSTEM-prosjektet. Det ble utviklet for å undersøke hvordan mekaniske leker kan berike barnas lek og fremme forståelse av og motivasjon for realfag og kreativ tenking. Verkstedet skulle også bidrar til å analysere sammenhengen mellom lærerens veiledning og barnas kreativitet under aktiviteten.

Case-studien ble publisert i International Journal of Developmental and Educational Psychology som

Bidarra, G., Vaz Rebelo, P., Thiel, O., Alferes, V., Silva, I., Barreira, C., Santos, A., Almeida, J., Machado, I., Conceiçao, A., Bartolleti, C., Ferrini, F., Josephson, J., & Kostova, N. (2020). Guided play: from instructions to creativity when constructing automata. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 221-228. doi:https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v2.1832

Poster about guided play
Poster om veiledet lek presentert på konferansen INFAD 2020 (på engelsk)

Refleksjon

Se på de følgende videoene fra AutoSTEM-verksteder og reflekt over læringsprosessene som vises. De følgende spørsmålene vil veilede deg:

 • Hva gjorde barna?
 • Hva gjorde barnehagelærerne?
 • Hvordan beskriver du barnehagelærernes rolle?
 • Hva lærte barna seg om realfag under disse aktivitetene?
Lek og læring med krokodilla som snapper
Et AutoSTEM-verksted i Coimbra
Den gripende hånda for AutoSTEM

Teste din kunnskap


Referanser

Bruner, J. 1960. The Process of Education. Cambridge: Harvard University Press.

Chien, N. C., Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R. C., Ritchie, S., Bryant, D. M., Clifford, R. M., Early, D. E. & Barbarin, O. A. (2010). Children’s classroom engagement and school readiness gains in prekindergarten. Child Development, 81(5), 1534-1549. DOI:10.1111/j.1467-8624.2010.01490.x.

Fröbel, F. W. (1887). The Education of Man. New York: Appleton.

Han, M., Moore, N., Vukelich, C., & Buell, M. (2010). Does play make a difference? Effects of play intervention on at-risk preschoolers’ vocabulary learning. American Journal of Play, 3(1), 82-105.

Honomichl, R. D. & Chen, Z. (2012). The role of guidance in children’s discovery learning. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 3(6), 615-622. doi:10.1002/wcs.1199.

Piaget, J. & Inhelder, B. 1969. The Psychology of the Child. London: Routledge & Kegan Paul. 

Stipek, D., Feiler, R., Daniels, D. & Milburn, S. (1995). Effects of different instructional approaches on young children’s achievement and motivation. Child Development, 66(1), 209-223. DOI:10.2307/1131201.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Edited by M. Cole. Cambridge: Harvard University Press.

Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Kittredge, A. K. & Klahr, D. (2016). Guided Play: Principles and Practices. Current Directions in Psychological Science, 25(3), 177-182. DOI: 10.1177/0963721416645512.