4.4 Matematikk

Introduksjon

Ordet ‘matematikk’ kommer fra det gamle greske substantivet ‘μάθημα’ (matema) som betyr ‘det som er lært, en leksjon’ og er roten til adjektivet ‘μαθηματικός’ (matematikos) som betyr ‘glad i læring. Opprinnelig var matematikk et allminnelig ord for læring uten spesielt fokus på aritmetikk eller geometri. I dag brukes matematikk mye mer spesielt, men ikke så snevert som det ofte blir fremstilt på skolen. ‘Matematikk handler ikke lenger bare om tall og rom. Den matematiske vitenskapen har blitt vitenskapen om mønstre som handler om en teori om sammenhenger mellom mønstre og anvendelser som følger av å lete etter sammenhengen mellom mønstre og observasjoner.’ Derfor spiller matematikk en stor rolle i alles daglige liv – til og med livene til unge barn, og enda mer når barna utforsker, lager og leker med mekaniske leker.

Matematisk innhold

Den britiske matematikeren Alan Bishop har funnet seks universelle matematiske aktiviteter som finnes i alle kulturer. I den følgende videoen forklarer vi hvordan Krokodilla som snapper henger sammen med matematikk.

Det matematiske innholdet

Refleksjon

  1. Velg en annen mekanisk leke.
  2. Skriv ned det matematiske innholdet som du kan jobbe med
    • når barna lager denne leken selv og
    • når barna leker med denne leken.
  3. Sammenlign dine ideer med guidene som du finner i vår verktøykasse.

Teste din kunnskap