1 Om prosjektet

Introduksjon

Videoen nedenfor forteller ganske omfattende om hva prosjektet handler om.

Mekaniske leker i barnehagen – foredrag på Matematikksenterets konferanse «Matematikk i barnehagen» på torsdag, den 28. november 2019 i Trondheim

Hva er mekaniske leker?

Mekaniske leker er fasinerende, de kan være små kinetiske kunstverk. De kan ses på som en sammenføyning av ingeniørkunst og kulturell bevissthet med et kunstnerisk utrykk. Som andre manuelle artefakter, er de laget for å gi kommunikativt samspill med barn, og kan bli sett på som et «historiebærende mekanisk objekt». Mekaniske leker har fasinert barn til alle tider, og i dag finnes det museer for mekaniske leker.

Siden disse lekene tilbyr både narrative og mekaniske deler, gir de flere muligheter når de brukes som en del av pedagogikken. De er lette å lage i tilrettelagte aktiviteter, og er godt likt av mange barn. Både det å lage lekene og bruken av dem, kan tilpasses barnas alder fra enkle til mer komplekse design og bevegelser. Barn som planlegger og setter sammen mekaniske leker, kan utvikle både ferdigheter og kompetanse i problemløsning, gruppearbeid og kreativitet i tillegg til at de utforsker realfag (STEM).

Mekaniske leker omfatter to hoveddeler: en leketøy og en mekanisme som gjør at leken beveger seg ved hjelp av en kraftkilde. Kraftkildene som brukes i AutoSTEM-lekene er hendene (manuell), oppblåste ballonger og gummistrikk (potentiell energi). Ved enkle mekanismer blir energien overført til leken.

Denne videoen vise noen mekaniske leker i aksjon.

Hva er realfag?

Realfag er det som kalles på engelsk STEM. Det er et akronym for naturvitenskal (Science), Teknologi, ingeniørfag (Engineering) og Matematikk. Det er nøkkelferdigheter som trengs i dag og i framtida. De inkluderer problemløsing, analytisk tenking og ferdigheten til å arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Ofte tenker man at ikke alle yrker trenger realfag, men det stemmer ikke. I verden i dag trengs noen realfag i alle yrker, og barn har behov for grunnleggende ferdigheter i realfag for å lykkes.

Det er de realfaglige innholdsområdene som brukes i AutoSTEM-prosjektet.

Modulen fortsetter med en presentasjon av alle AutoSTEM-leker.