3.2.2 Deling: å utveksle reaksjoner og observasjoner

Det å dele observasjoner, ideer og oppdagelser er viktig for barnas læring. Mange læringssituasjoner i barnehagen og på barneskolen begynner med felles erfaringer som «bringer emne inn i rommet» og demokratiserer læringsprosessen mellom barnehagelæreren og barna. I vårt prosjekt har vi observert at barn deler spontant sine ideer og jobber sammen. I tillegg har vi sett hvor viktig det er for barna å presentere det som de har laget til andre barn.

Barneskoleelever (2. trinn) fra Bulgaria deler sine mekaniske leker

Spørsmål til refleksjon

Ifølge utviklingsrammeverket som Borton (1970) har laget begynner erfaringsdeling med å stille hva-spørsmål.

  • Hva har skjedd?
  • Hva har jeg gjort?
  • Hva har barna gjort?
  • Hva ville jeg oppnå?
  • Hva var god og hva var dårlig ved de erfaringene som barna og jeg har gjort?

Borton (1970, p. 88) snakker om å oppfatte forskjellen mellom reaksjonen, den faktiske effekten og den ønskete effekten.

Unge barn vil ikke stille disse spørsmålene på egen hånd. Derfor er det barnehagelærerens oppgave å spørre dem.

  • Hva har skjedd?
  • Hva har du gjort?
  • Hva gjorde din mekaniske leke?
  • Hva ville du få til?
  • Hva var god eller dårlig ved dine erfaringer?