AutoSTEM Online Lærerkurs

Om kurset

AutoSTEM online lærerkurset er laget som et kurs som består av moduler som barnehagelærere og lærere på småtrinnet kan bruke for å forstå vårt prosjekt bedre og for å lære seg hvordan de kan bruke prosjektressursene selvstendig.  

Det finnes ikke en fastsatt rekkefølge gjennom modulene. Du kan bruke hver modul for seg selv uavhengig av de andre modulene.  Etter du har jobbet gjennom alle moduler, kan du ta en avsluttende eksamen for å få ditt deltakerbevis.

Hver modul har sin egen farge som du ser nedenfor. Velg modulen som du vil lære mer om ved å klikke på bildet. Under bildet finner du en kort beskrivelse av hver modul.

1 Om prosjektet

Denne modulen forklarer prosjektets grunnleggende ideer og de mekaniske lekene som brukes til å jobbe med realfag i barnehagen. Her finner du også en liste av alle lekene med de tilhørende informasjonene og en tabellarisk oversikt over barns anbefalte alder, det realgaglige temaet, lekens framdrivsmetode og materialet som trengs for å lage hver leke.

Modulen inneholder også forklarende videoer og lenker til dokumenter som vil gi deg en dypere forståelse av prosjektet.

2 Lag din egen mekanisk leke

Denne modulen lærer deg hvordan du kan lage dine egne mekaniske leker sammen med barna i barnehagen.

3 Pedagogisk bakgrunn

Det er viktig at du forstår pedagogikken om hvordan du kan bruke AutoSTEMs mekaniske leker. Modulen fører deg gjennom de pedagogiske ideene og strukturene som prosjektet bygger på. Du vil lære om lekbasert læring, veiledet lek og hvordan læring skjer i en AutoSTEM-aktivitet.

4 Realfaglig innhold

Denne modulen belyser detaljert alle realfagene som barna kan erfare ved å leke med mekaniske leker.

5 AutoSTEM i din barnehage

Denne modulen inneholder praktiske ideer om hvordan du kan implementere prosjektet i din barnehage. Det bygger på prosjektpartnerenes mangfoldige erfaringer fra utprøvingen. Modulen viser hva du kan gjøre og hva du må være obs på. Her finner du også mal for didaktiske planer og pedagogisk dokumentasjon.

X Avsluttende eksamen