1 AutoSTEMs mekaniske leker

Nedenfor finner du en detaljert liste av de mekaniske lekene som vi har brukt i AutoSTEM-prosjektet. Det hjelper deg til å forstå med hvilke realfaglige innholdsområder leken henger sammen og hva du trenger for å lage den.

Til hver mekanisk leke har vi laget en steg-for-steg-veiledning og videoer som forklarer hvordan du kan lage leken og hvordan du kan bruke den. Når det trengs, finner du i tillegg mal og sjablonger som du kan skrive ut og bruke under konstruksjonen.

Under tabellen finner du en kort oppsummering av de viktigste informasjonene til hver mekanisk leke. Det vil hjelpe deg til å få en dypere forståelse hva den kan brukes til når du skal velge en leke.

Oversikt over AutoSTEMs mekaniske leker

Mekanisk lekeBarns alder (år)Realfaglig innholdFramdrifts-metodeMateriell som trengs
Akrobaten4 – 7fysikk, mekanikk, biologimanuell, rotasjonfarget papir, papp, grillpinne, splitbinders
Ballongbåten/ Amfibiebilen4 – 7fysikk, mekanikk, energi-overføringpustmelkekartong, grillpinner, korker, sugerør, ballong, teip
Ballongbilen5-7matematikk, fysikk, mekanikkpusttykk papir, grillpinner, korker, sugerør, ballong, teip
Katapulten4 – 8matematikk, fysikk, mekanikkmanuellispinner, gummeistrikk, kork, splitbinders
Det fargespinnende hjulet4 – 7matematikk, fysikk, mekanikkmanuellpapier, grillpinne, maling
Den dansende dukka4 – 7matematikk, fysikk, mekanikk, biologimanuellfarget papir, skumgummi, papp, grillpinner, sugerør
Vindelbroa5-8fysikk, mekanikk, ingeniørkunst, matematikkmanuellbølgepapp, hyssing, teip, grillpinner
 Flaksefuglen4 – 7mekanikk, matematikkmanuellpapir, tynn papp
Krokodilla som snapper4 – 7mekanikk, matematikk, ingeniørkunstmanuellbølgepapp, splitbinders
Heishuset4 – 7mekanikk, ingeniørkunst, matematikkmanuellmelkekartong, grillpinner, rund plastlokk eller kork, fyrstikkeske, teip, hyssing
Den magiske boksen4 – 7fysikk, ingeniørkunst, matematikkmanuellsylindrisk boks eller flaske, 9V-batteri, teip, saks, gummistrikk, binders

AutoSTEMs mekaniske leker i detalj

Hver mekanisk leke har sin egen side her på Internett. Der finner du en steg for steg veiledning, filmer, mal og sjablonger (når det trengs) og en detaljert beskrivelse hvordan du kan bruke leken. Nedenfor finner du en oppsummering av denne informasjonen som en innføring.

Akrobaten

Akrobaten er laget av papir, grillpinner, korker og splitbinders. Den gjør akrobatiske bevegelser når koplingene er på plass og rotasjonen settes i gang manuelt. Steg for steg veiledning

Læringsmål
Når man konstruerer Akrobaten jobber man med blant anna følgende læringsmål:

 • Å lære om fysikk og mekanismer, i sammenhengen med Akrobaten, koplinger.
 • Å utvikle kompetanse i ingeniørkunst ved å analysere, planlegge og bygge.
 • Å lære matematiske begreper knytta til å designe, planlegge og gjennomføre bygginga, noe som inkluderer begreper knytta til form og antall.
 • Å lære begreper fra biologi knytta til kroppsdeler.
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også utvikles.

Ballongbåten og Amfibiebilen

Amfibiebilen er et leketøy som er en båt og en bil samtidig. Når barn lager den, kan de slutte når det er en båt eller fortsette til det er en bil som fortsatt kan brukes som båt – slik som den klassiske amfibiebilen.  Steg for steg veiledning

Læringsmål

Når amfibiebilen blir laget kan man oppnå mange læringsmål:

 • å øve måling
 • å bruke en linjal til å tegne rette linjer (og til å måle)
 • å lære noe om fysikk og mekanismer
 • å utvikle kompetanse til å analysere og konstruere som en ingeniør
 • å lære matematiske begreper under konstruksjonsprosessen, bl.a. om former og tall
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også oppnås.

Ballongbilen

Ballongbilen er en leke som er laget av kartong, sugerør, trepinner, kartongkorker og en ballong. Den beveger seg når ballongen blåses opp. Steg for steg veiledning

Lærningsmål

Når man konstruerer ballongbilen jobber man med blant anna følgende læringsmål:

 • Å erfare og gjøre måling og bruke en linjal
 • Å få en enkel introduksjon til brøker, gjennom å dele inn i deler
 • Å lære om fysikk og mekanismer
 • Å utvikle kompetanse i ingeniørkunst ved å analysere, planlegge og bygge
 • Å lære matematiske begreper knytta til å designe, planlegge og gjennomføre bygginga, noe som inkluderer begreper knytta til form og antall
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også utvikles.

Katapulten

Katapulten er en leke som er veldig enkel å bygge. Den kan kaste et lite, lett, prosjektil en kort distanse. Katapulten er lagd av iskrempinner eller merke-pinner som brukes når man sår frø. Man trenger også gummistrikk, en flaskekork, lim eller en splittbinders. Den kan brukes både innendørs og utendørs. Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Matematikk: telling, addering, bruk av tabeller, måling og enkel statistikk
 • Om fysikk og mekanikk
 • Å utvikle ferdigheter innen bygging og konstruksjon
 • Problemløsing og kreativitet

Det fargespinnende hjulet

Det fargespinnende hjulet er basert på et fysikkeksperiment, vanligvis kalt Newton-disken. Dette er en roterende rund plate der overflaten er delt inn i forskjellige sektorer med farger. Når hjulet spinner fort rundt vil fargene blande seg optisk. Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Fysikk – egenskaper av lys og farge
 • Vitenskapshistorie
 • Mekanismer – rotasjonsmekanismer
 • Former av energi – arbeid og vindkraft
 • Å lære om persepsjonsmekanismer (synets treghet)
 • Matematiske begreper – inkludert former som sirkel og trekant, tall og like deler/brøkdeler
 • Å utvikle ingeniørkompetanse
 • Å utvikle kompetanse innen analyse og konstruksjon

Den dansende dukka

Den dansende dukka er ei papirdukke som sitter på toppen av en boks. Den går rundt og rundt når et håndtak dreies. Inni boksen er det en mekanisme som gir dukka bevegelsen. Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Å lære om fysikk og mekanismer som overfører bevegelse, kraft og energi. Man kan kalle det mekanisk energi. Bevegelse overføreres ved å dreie håndtaket slik at dukka beveger seg.
 • Å utvikle kompetanse i ingeniørkunst ved å analysere, planlegge og bygge.
 • Å lære matematiske begreper knytta til å designe, planlegge og gjennomføre bygginga, noe som inkluderer begreper knytta til form og antall.
 • Å lære begreper fra biologi om kroppsdeler.
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også utvikles.

Vindelbroa

Vindelbroa er ei lekebro som kan løftes for å la passere et skip som har en så høy mast at den ikke passer under broa eller for å forsvare inngangen til en borg. Den er laget av enkel bølgepapp (fra en stor pappeske), en grillpinne og hyssing. Steg for steg veiledning

Læringsmål

Når man konstruerer vindelbroa jobber man blant anna med følgende læringsmål:

 • Å lære om fysikk og mekanismer
 • Å utvikle kompetanse i ingeniørkunst ved å analysere, planlegge og bygge
 • Å lære matematiske begreper knytta til å designe, planlegge og gjennomføre bygginga, noe som inkluderer begreper knytta til tema som mønster, form og antall.
 • Å øve måling
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også utvikles.

Flaksefuglen

Når barna lager fuglen må de bruke sin romforståelse og romlige fantasi for å kunne se for seg hvordan de ulike delene vil passe sammen og hvordan fuglen vil se ut til slutt. Pedagogen må her snakke med barna og hjelpe til å sette ord på de ulike delenes form og plassering. Flaksefuglen er laget av papir og tynn papp ved å bruke mal som kan lastes ned fra vår hjemmeside og så skrives ut. Det er egnet for de yngste barna.  Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Å utvikle kompetanse i ingeniørkunst ved å analysere, planlegge og bygge.
 • Å lære matematiske begreper knytta til å designe, planlegge og gjennomføre bygginga, noe som inkluderer begreper knytta til tema som rom, form og antall.
 • Å lære om biologi, spesielt om fugler
 • Mer generell kompetanse som problemløsning og kreativitet kan også utvikles.

Krokodilla som snapper

Krokodilla som snapper er en leke av kartong, som bruker mekanismen saksearm. Når barn bruker den, kan de leke med bevegelsene til saksearma. Hodet har form som en krokodille, men man kan bruke et hvilket som helst hode, for eksempel et dinosaurhode eller hodet til et anna dyr. Når de bruker saksearma, kan barna få munnen til krokodilla til å åpne og lukke seg og på den måten snappe, gripe eller klemme lette objekter. Barn har mulighet til å analysere mekanismen når de bruker den, samtidig er det en leke som kan gi realfaglige innsikter. Steg for steg veiledning

Læringsmål

Heishuset

Heishuset er et lite hus lagd av en drikkekartong. Huset inneholder en vinsj som brukes til å heise og fire en fyrstikkeske. Huset har to dører (åpninger). En på bakkenivå og en i toppetasjen med åpning på motsatt side av den første. Huset kan brukes til å leke Kims lek. Kims lek er en øvelse i observasjon, hukommelse og klassifikasjon. Det er selvsagt også mange andre muligheter for lek med den mekaniske mekanismen i dette huset. Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Om fysikk og mekanismer
 • Å utvikle analytiske og praktiske ferdigheter innen konstruksjon
 • Å lære matematiske begreper knyttet til konstruksjonen som for eksempel former, geometriske begrep og tall
 • Å øve måling
 • Å øve observasjon
 • Å lære klassifisering
 • Mer generell kompetanse som problemløsning, samarbeidsevner og kreativitet kan også utvikles.

Den magiske boksen

Denne leken er en boks som man triller bortover gulvet. Boksen vil på magisk vis komme tilbake til den som triller den av gårde selv om gulvet er flatt. Mekanismen består av en gummistrikk som blir tvunnet inn i boksen il det blir stramt. Når boksen stopper vil elastisiteten i strikket gjøre at boksen starter å rulle motsatt vei. Steg for steg veiledning

Læringsmål

 • Om fysikk og energikilder, særlig kinetisk energi og elastisk energi. De kan også observere energioverganger fra den kinetiske energien når boksen ruller til den potensielle, elastiske, energien i strikken og tilbake til bevegelsesenergi.
 • For de yngste barna er hovedmålet å få erfare fenomenet energioverføring mer enn å lære abstrakte begreper som bevegelsesenergi og potensiell energi.
 • Å tilegne seg kompetanse i konstruksjon og analytisk tenkning.
 • Å lære matematiske begreper for eksempel begreper som for eksempel sylinder, sentrum og sirkel under planlegging og bygging av leken.
 • Leken er delvis bygd av resirkulert materiale (boksen). Dette kan brukes som en mulighet til å snakke om gjenbruk og bærekraft.
 • Mer generell kompetanse som problemløsning, samarbeidsevner og kreativitet kan også utvikles.

Andre ressurser

AutoSTEM har laget andre ressurser i tillegg. Noen kan du bruke i din barnehage, andre vil hjelpe deg til å få en dypere forståelse av prosjektet. Vi har også ressurser som du kan bruke til å observere og evaluere barnas læringsprosesser og ditt eget arbeid.

Prosjektet har også produsert casestudier som viser aktiviteter, verksteder og prosjekter som vi har gjennomført i ulike sammenhenger. 

Det første som du burde lese er Steg for steg lærerveiledningen på Norsk. I denne veiledningen finner du de følgende kapitlene: 

 1. Mekaniske leker for realfag
 2. Teoretisk rammeverk
 3. Den didaktiske tilnærmingen
 4. Mekaniske prinsipper for å lage mekaniske leker
 5. Referanser

Resurser for å planlegge, dokumentere og evaluere en AutoSTEM-aktivitet og for å vurdere barnas læringsutbyttet finner du i de tilsvarende modulene av dette lærerkurset.