Økt 2 – Selvstendig konstruksjon

Nå er det på tide på velge din egen mekaniske leke! I denne økta vil du jobbe selvstendig. Følg dokumentet og videoen som forklarer hvordan du kan lage leken og prøv å gjøre det selvstendig. Dokumentene finner du på sida AutoSTEMs mekaniske leker i modul 1.

DEL 1- BYGGING

TRINN 1– Velg en (eller flere) mekaniske leker fra lista. Velg den som passer best til målgruppens alder og de realfaglige læringsmålene leken fokuserer på.

DEL 2 – REFLEKSJON

Bygging bringer ideer!

Refleksjon over den pedagogiske verdien

Før du fortsetter med modul 3 som fokuserer på de pedagogiske prosessene som brukes i AutoSTEM-prosjektet, inviterer vi deg til å reflektere selvstendig over spørsmålet: Hvilket læringsutbytte vil barnehagebarn få hvis du jobber i barnehagen med den mekaniske leken som du har valgt?

  • Hva er mekaniske leker og hvordan kan du bruke dem til å fremme realfag og tverrfaglig læring?
  • Hvordan kan du knytte sammen lek og læring for å utvikle lekbasert læring?
  • Hvilke læringsprosesser og interaksjoner kan oppstå når barn deltar i en aktivitet som handler om å konstruere en mekanisk leke? 
  • Hvordan kan mekaniske leker brukes til å fremme engasjement og motivasjon?
  • Hvordan kan du bruke mekaniske leker i din barnehage for å fremme barnas realfaglige kompetanse?