5.2 Planlegg opplegg

Lag flere læringsaktiviteter til hvert læringsmål

Når du har definert læringsmålet, kan du lage aktiviteter som vil hjelpe barna til å oppnå målet. Det er lurt å lage flere forskjellige aktiviteter rettet mot det samme målet, slik at hvert barn kan finne en tilnærming som passer best for hun eller han. Aktivitetene burde være så engasjerende og spennende som mulig. I dag må vi virkelig tiltrekke og opprettholde barnas oppmerksomhet.

AutoSTEM-prosjektet tilbyr mange muligheter til å fremme motivasjon for realfag, kreativ tenking, problemløsing, forståelse og kulturell bevissthet samt tverrgående verdier som gjenbruk.

Her kan du laste ned en mal til en didaktisk plan.

Et avgjørende verktøy som hjelper barn til å takle morgendagens utfordringer er evnen til å tenke. For å oppnå målene fra rammeplanen må barna kjenne til ulike aspekter av livet til å forstå seg selv og verden. Tverrfaglige sammenhenger har en inkluderende effekt på barna og hjelper dem til å forstå verden og mestre livet. En aktuell trend som pedagoger forfremmer er å skape læringssituasjoner som oppmuntrer barna til å drøfte og løse problemer fra menneskers virkelige liv. Troverdighet er knyttet til en av de avgjørende kompetansene: initiativ og entreprenørskap. Entreprenørskap handler om en individs evne til å overføre ideer til handling og innebærer kreativitet, innovasjon, risikovilje og evnen til å planlegge og administrere prosjekter.

Anbefalinger

  • Bruk materiell som barna er vant til, men provoser nysgjerrighet og undring.
  • Husk å bruke barnas førkunskaper av og til. Når barna er nødt til å bruke noe som de har lært tidligere i en ny læringssituasjon vil de huske bedre både det gamle og det nye.
  • Varier dine vanlige didaktiske planer, slik at du får et mangfold av læringsprosesser. Ved å bruke flere AutoSTEM aktiviteter i tillegg, skaper du et tverrfaglig prosjekt.
  • Unngå å gjennomføre en rekke aktiviteter som alle bruker de samme metodene.
  • Det er ønskelig at du fokuserer på tverrfaglighet og flerfaglighet allerede i barnehagen for at barna forstår verden på en helhetlig måte.

Aktivitetene fra AutoSTEM-prosjektet skaper forutsetninger til å utvikle integrert kunnskap.

Anslag

Når du presenterer prosjektet, burde du motivere barna med et «anslag». Det vekker barnas interesse og provoserer spørsmål. Anslaget kan være et vitenskaplig faktum, en kort fortelling, et bilde, en hendelse, en film, en video, et spørsmål osv. Vær kreativ når du presenterer den valgte mekaniske leken!

Motiverende spørsmål eller problemBarnas mening og valgmuligheter
Spørsmålet burde være
  • provoserende,
  • åpen,
  • kompleks
  • og knyttet til det vesentlige som barna skal lære seg.
Uten et motiverende spørsmål vil barna kanskje ikke forstå hvorfor de skal jobbe med dette prosjektet.
For at prosjektet gir mening for barna, er det avgjørende å ta hensyn til barnas meninger, valgmuligheter og førkunnskap.
I tilfeller da barnas valgmuligheter er begrenset kan de til minst velge hva de vil fokusere på innenfor prosjektets overordnete tema. Eller de kan velge selv hvordan de vil designe, skape og presentere sin mekaniske leke.

Oppgave

Velg én mekanisk leke og et realfaglig tema. Planlegg et opplegg om det valgte temaet som bruker den valge leke og kunne gjennomføres i din barnehage.

Her finner du noen eksempler som den 32. skolen «Hl.Klement Ohrid» i Sofia, Bulgaria har gjennomført med barn i alderen 7-11 år. Dokumentene er på engelsk.