4.1b Naturvitenskap – Biologi

Introduksjon

Biologi er studiet av den levende naturen og dens organismer. Fagfeltet består av ulike fagområder som dekker alt fra kunnskap om enkeltarter til prosesser som beskriver samvirket mellom artene og miljøet. Arbeid med lekene fra AutoSTEM kan brukes som utgangspunkt for å lære om både planter og dyr. Bærekraft og miljøvern er også relevante emner.

Mekaniske leker relatert til biologi

Noen av de mekaniske lekene fra AutoSTEM forestiller dyr, planter eller deler av organismer. Disse kan brukes til å lære om biologiske tema. Husk at lekene i denne sammenhengen er et utgangspunkt for samtale og ikke en erstatning for å studere den virkelige naturen!

 • Flaksefuglen: Dette forestiller en fugl. Den kan brukes til å lære om fuglers kroppsdeler, hvordan fugler flyr, hvordan kroppsdelene til fugler er tilpasset måten de lever på, flokkdannelse og mye mer.
 • Den snakkende elefanten: Dette forestiller hodet til en elefant. Den kan brukes til å lære om elefantens kroppsdeler, som støttenner og snabel, bevegelser spisevaner og mye mer.
 • Krokodilla som snapper: Dette er en leke som bruker saksearm-prinsippet. Dette prinsippet kan man tilpasse til leker som forestiller ulike dyr og planter. I undervisningsmaterialet på AutoSTEM-sidene kan man for eksempel finne krokodiller, dinosaurer, flodhester, elefanter, bier og blomster der man bruker en saksearm.
 • Den gripende hånda: Dette er en forenklet modell av en hånd. Den kan brukes til å hjelpe barna til å forstå håndens anatomi og hvordan muskler og sener kan bevege fingrene slik at hånden kan gripe ting. De to ansiktene: Dette er en variant av mekanismen til “Formen som endres”. Den kan forestille to dyr, for eksempel to fugler.

Mange andre av de mekaniske lekene kan bli brukt på lignende måter for å lære om biologiske begrep og prinsipper, for eksempel «Sommerfuglen», «Akrobaten» og «Den dansende dukka».

Biologiske begreper og prinsipper

Denne videoen viser eksempler på hvordan man kan bruke AutoSTEM som et grunnlag for å lære om biologiske begreper og prinsipper, spesielt ulike typer fugler og dyr og hvordan deres kropsdeler er tilpasset deres omverden og livsmåten. Videoen er på engelsk, men har norske tekster.

Refleksjon

 1. Hva synes du om påstandene under? Er du enig, uenig, eller synes du påstanden må endres for å gi mening for deg?
  • Å bruke mekaniske leker for å lære biologi er en avsporing i forhold til autentiske naturopplevelser
  • Mekaniske leker kan være et nyttig hjelpemiddel for å hjelpe barna til å forstå hvordan dyr fungerer
  • Den viktigste hensikten med mekaniske leker når man skal lærer biologi er å understøtte samtale
  • Det er viktig at barna følger instruksjonene nøye for å unngå misforståelser om biologi
  • Å lage mekaniske leker er en tverrfaglig aktivitet som kan støtte barns forståelse av flere tema i en enkelt økt
 2. Hvordan ville du bruke mekaniske leker for å støtte barns forståelse av følgende tema?
  • Evolusjon (for eksempel tilpasninger til miljøet)
  • Systematikk (navn på organismer og hvordan de er beslektet)
  • Økologi (for eksempel næringskjeder)
  • Miljøbiologi (menneskelig påvirkning på økosystemer)