3.2.3 Bearbeiding: å diskutere mønstre og dynamikk

I hverdagslivet deler vi våre erfaringer fordi det er trivelig. Et ordtak sier «delt glede er dobbel glede». I sammenheng med erfaringslæring er hensikten med å dele våre erfaringer at vi kan diskutere dem med våre kompiser for å reflektere sammen over dem. Refleksjon er essentielt for matematisk læring. Barn må reflektere over sine handlinger for å utvikle matematisk innsikt. Det er ikke nok å bare gjøre noe. Bare hvis vi reflekterer over våre handlinger og observasjoner kan vi oppdage mønstre – og det er det som matematikk og naturvitenskap dreier seg om. Det er barnehagelærerens oppgave å stimulere barns undring, refleksjon og jakt etter sammenhenger. Det får du til ved å stille åpne spørsmål. Det er spørsmål som ikke kan besvares ved å bare gjenta det som du allerede vet.

Åpne spørsmål som henger sammen med mekaniske leker er: «Hvordan fungerer det?», «Hva gjør det?», «Hvordan kan det bevege seg?», «Hva hjelper det til?», «Hvordan kan vi bruke det?», «Hvordan kan vi lage det?» – for å nevne bare noen eksempler. Disse spørsmålene oppmuntrer barna til å utforske og reflektere over lekens mekanisme, egenskaper og struktur. Slik vil barna få en «tankeerfaring» (Dewey, 1934, p. 37). Det er en erfaring som ikke handler om en fysisk handling eller sansing, men skjer når vi drar en konklusjon.

Spørsmål til refleksjon

Borton (1970, p. 88) illustrerer bearbeidingen med spørsmålet «Så hva?» som dreier seg om å overføre informasjonen til mønstre og mening som er relevant her og nå. Du som barnehagelærer kan bruke refleksjonsspørsmålene som er gitt i modul 4 og det pedagogiske materiellet for å reflektere over mekaniske leker og det realfaglige innholdet. Her er noen eksempler:

  • Så hva er kjennetegn til Den dansende dukka og aktiviteten som du synes er viktige for å fremme barnas utforsking og tenking?
  • Så hva slags matematiske begreper vil barna oppdage når de leker med Krokodilla som snapper?
  • Så hva tror du brukes linjalen til når vi lager Ballongbilen?
  • Så hva lærer barna om fuglenes atferd når de gjør kropslige erfaringer når de leker med Flaksefuglen?
  • Så hva slags evner, kunnskap og forståelse må lærere har for å kunne identifisere og ta tak i mulighetene til å støtte matematisk tenking og læring i barnas frilek med Katapulten?