3.4 Engasjement og motivasjon

Introduksjon

Dette avsnittet fokuserer på engasjement og motivasjon som vi har observert ved AutoSTEM-Erasmus+-prosjektverksteder. Realfag spiller en stor rolle i dag, men det er fortsatt utfordrende å jobbe med det i barnehagen. Derfor er det viktig å forstå hvordan vi kan øke barnas engasjement og motivasjon for realfag. Barnehagelæreren må ha kunnskap om engasjement og motivasjon og om strategier hvordan man kan fremme dem.

Vi vil svare på de følgende spørsmålene:

 • Hva er dimensjonene og hovedtrekk av engasjement og motivasjon, spesielt inrinsisk motivasjon?
 • Hvordan kan den pedagogiske tilnærmingen som vi bruker i AutoSTEM fremme motivasjon for realfag?
 • Hvordan vet vi at barnas engasjement ved AutoSTEM-verksteder?

I dette avsnittet presenterer vi flere resurser som hjelper deg til å videreutvikle din kunnskap om disse to begrepene. Du finner filmer, bilder, eksempler og til slutt noen oppgaver for å teste din kunnskap.

Læringsutbytter

I denne modulen lærer du å:

 • karakterisere engasjement og motivasjon,
 • se dimensjonene av den intrinsiske motivasjonen som kan oppstå,
 • se dimensjonene av engasjementet som kan påvirke læringsprosessen og
 • identifisere strategiene som vi har brukt i AutoSTEM-Erasmus+-prosjektet til å fremme barnas engasjement og motivasjon.

Engasjement & intrinsisk motivasjon

Siden engasjement og motivasjon er avgjørende for at læringsprosessen lykkes, er det viktig å forstå dimensjonene som karakteriserer dem og strategiene for å fremme dem.

Begrepet intrinsisk motivasjon kan deles opp i dimensjoner som henger sammen med autonomi, interesse, oppfattet kompetanse, stress, oppfattet verdi og mange flere. Mellem disse dimensjonene finnes kompekse og subtile vekslevirkninger (Deci og Ryan, 2000).

Engasjement har også flere dimesjoner, nemlig affektive, atferdsmessige og kognitive, som spiller en rolle (Veiga m.fl., 2012). Den affektive dimensjonen henger sammen med barnets emosjonelle opplevelser under læringsprosessen. Den atfredsmessige dimensjonen henger sammen med barnets effektive deltakelse i læringsprosessen. Og den kognitive dimesjonen gjelder barnets tanker under læringsprosessen (Gonçalves, 2017).

Mekaniske leker forener fantasifulle fortellinger med spennende mekanismer. Det tillater en lekende tilnærming. I leken utvikler barna interesse og engasjement for realfaglige temaer, nemlig kunnskap om enkle mekanismer og hvordan de kan konstrueres, forståelse av lekens funksjoner og historien som den forteller. Og i tillegg utvikler de observasjonsevner, problemløsingsferdigheter og kreativitet.

Video om engasjement og motivasjon

Den følgende videoen er på engelsk, men har norske tekster.

Case-studie om barnas engasjement og læring i verksteder om mekaniske leker på barneskolen

Denne casestudien analyserer barnas engasjement og motivasjon i AutoSTEM-prosjektverksteder. Du kan lese den norske versjonen ved å klikke her eller på bildet til høyre. Den engelske versjonen har blitt publisert i International Journal of Developmental and Educational Psychology

Santos, A., Vaz Rebelo, P., Thiel, O., Bidarra, G., Alferes, V., Almeida, J., Barreira, C., Machado, I., Rabaça, F., Dias, M., Pereira, P., Catré, N., Ferrini, F., Bartolleti, C., Josephson, J., & Kostova, N. (2020). Children’s engagement and learning in ‘moving toys’ workshops in the 1st cycle of schooling. International Journal of Developmental and Educational Psychology., 2(1), 115-124. DOI: http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/1820

Klikk på bildet for å åpne PDF'en
Barns engasjement og læring under et verksted om mekaniske leker i en barneskole

Refleksjon

Se på filmene nedenfor og reflekter over engasjementet som du observerer. Bruk de følgende spørsmålene:

Friksjonsdrivverk med elever på 2. trinn
Mekaniske leker med elever på 4. trinn
 • Hvilken atferd viser atferdsmessig engasjement?
  • Når skjedde det?
  • Hva gjorde barna?
 • Identifiser affektiv og kognitiv engasjement.
  • Når skjedde det?
  • Hva gjorde barna?

Når du planlegger din egen mekaniske leke, legg merke til faktorer som henger sammen med engasjement og intrinsisk motivasjon. Når du gjennomfører din egen AutoSTEM-aktivitet med barn, registrer indikatorer som peker på engasjement og intrinsisk motivasjon.

Teste din kunnskap

Referanser

Campbell, F. A., Pungello, E. P., Miller-Johnson, S., Burchinal, M. & Ramey, C. T. (2001). The development of cognitive and academic abilities: Growth curves from an early childhood educational experiment. Developmental Psychology, 37(2), 231-242. DOI:10.1037//012-1649.37.2.231.

Gonçalves, S. S. B. (2018). Envolvimento do aluno na escola, perceção de apoio familiar e desempenho escolar. Mestrado em Psicologia da Educação. Universidade da Madeira.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.

Veiga, F., Galvão, D., Pereira, T., Caldeira, S., Bahia, S., Melo, M., Conboy, J. Nogueira, J., Janeiro, I., Festas, I. M., Taveira, M. C., Carvalho, C., Almeida, A. (2012) Student’s engagement in school: a literature review, ICERI2012 Proceedings, pp. 1336-1344. https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/7582/1/Students%20Engagement%20in%20School%20A%20literature%20review.pdf