Test om lekbasert læring

Velkommen til din Test om lekbasert læring

Veiledet lek er kompleks og kombinerer:
Kjerneelementer for å komme i gang med veiledet lek er:
Hvilket av de følgende utsagnene er sant?
Hvilket av de følgende utsagnene er sant med tanke på lekbasert læring?
For å lage en mekanisk leke må barna følge en rekke aktiviteter som fører til at de tilegner seg ferdigheter. Hvilke ferdigheter er det?
I sammenheng med AutoSTEM-prosjektet kan barna gjøre erfaringer med realfag
Hvilken av de følgende læreraktivitetene er IKKE en del av AutoSTEMs didaktiske tilnærming?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *