3.2.1 Erfaring: aktivitetsfasen

Barna erfarer en mekanisk leke når de leker med den eller lager den, men erfaring er ikke bare å gjøre noe. Mange av våre dagligdagse aktivitetene er rutiner, automatiserte vaner som ikke endrer vår atferd, vårt syn eller vår forståelse. Her-og-nå-erfaringer kan derimot igangsette læringsprosesser når de er i konflikt med våre forventninger fra opprinnelige overbevisninger og tankevaner.” Læring fra erfaringer kommer blant annet an på affordances av de opjektene som vi undersøker (her: mekaniske leker) og deres egenskaper som fremheves gjennom kommunikasjon. I de pedagogiske veiledningen og konstruksjonsinstruktionsene for våre mekaniske lekene beskriver vi hvilke egenskaper du burde sette lys på for å fremme realfaglig læring.

Erfaringer gjør barna ikke bare i aktivitetsfasen. Erfaringer skjer i alle deler av syklusen (Kolb & Kolb, 2018). Under utveksling av reaksjoner og observasjoner kan du erfare at andre har gjort lignende erfaringer som du. Mens du diskuterer mønstre og dynamikk kan du ha en aha-opplevelse. Det er en plutselig innsikt når du oppdager et underliggende mønster. Å komme frem til en konklusjon når du generaliserer et mønster er en tankeerfaring. Og når du anvender din innsikt i en ny situasjon, vil du erfare konsekvensene.