3.2.1 Experiencing: the activity phase BG

3.2.1 ИЗПИТВАНЕ: ФАЗА НА ДЕЙНОСТТА

Децата изпитват автомат, като играят с него или го изграждат. Преживяването обаче не е просто правене. Много от ежедневните ни дейности и преживявания са рутинни, автоматични и обичайни и не променят нашето поведение, убеждения или разбиране. Преживяванията тук и сега обаче могат да инициират учене, когато „нарушават очакванията от предишни убеждения и мисловни навици“. Ученото, придобито от опит, зависи, наред с други, от възможностите на изследваните обекти (тук: автоматите) и характеристиките, подчертани чрез комуникация. В педагогическите насоки и инструкциите за изграждане на нашите автомати описваме кои функции можете да подчертаете, за да насърчите STEM обучението.

Преживяването не се ограничава до фазата на активност. Това може да се случи във всяка част от учебния цикъл (Kolb & Kolb, 2018). Когато обменяте реакции и наблюдения, можете да изпитате, че другите са имали подобни преживявания като вас. Докато обсъждате модели и динамика, можете да изпитате аха, тоест внезапно прозрение, когато откриете основен модел. Постигането на заключение при обобщаване на модела е опит на мисълта. И накрая, когато прилагате прозрението си в нова ситуация, ще изпитате последствията.