3.3 Reporting & evaluating BG

3.3 ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА

Когато изпълняват проект AutoSTEM, учителите и преподавателите трябва да планират, изпълняват и оценяват педагогически дейности по Аутостем, следвайки шаблоните, представени в Модул 5.

С цел популяризиране на перспектива за размисъл на действията и професионално обучение на учители и преподаватели за това как да се използват автомати за STEM, в този раздел се предлагат допълнителни дейности и шаблони, повечето от които вече са посочени в шаблоните за събиране на пилотиране. Цикълът на обучение се разширява до учители и преподаватели и се насърчава структурирана оценка на процеса.

За да извършим тази оценка, използваме различни инструменти, които позволяват събирането на разнообразна информация, която след това ще бъде интегрирана в докладите. Отчитането, със събраните данни, позволява да се направи пълна оценка, улеснявайки процеса, тъй като вече правите заключения и свързвате фактори, докато правите отчета. Докладът ви помага да получите общ преглед на дейността и чрез това можете да разберете какви са недостатъците и успехите на вашата работа. По този начин докладването и оценяването са двупосочен процес, тъй като двете части се срещат едновременно.

Оценката на дейностите по проекта AutoSTEM е вдъхновение и адаптация на многостепенния модел за оценка на Доналд Къркпатрик, който разглежда четири нива на оценка: реакции, учене, поведение и резултати. Този модел обикновено се използва при оценката на обучението, въпреки че използваните в този случай категории позволяват да се направи пълна оценка на проекта, тъй като той отчита толкова много теми. Този многостепенен модел може да се използва и за оценка на обучението на учителите за изпълнение на проектните дейности. В този случай има и някои материали, които могат да бъдат използвани, като по-широки въпросници с елементи, които покриват и четирите категории на модела.