2 Your turn to make automata BG

Учебни цели

В този модул ще се упражнявате да правите автомати, като следвате инструкции стъпка по стъпка как да ги направите и гледате видео уроците.

Модулът включва 2 сесии.

1. В първата сесия ще бъдете помолени да направите автомат на Щракащ крокодил, като използвате инструкциите в текста.
2. Във втората сесия ще изберете един автомат от списъка и ще следвате свързания документ с инструкции на уебсайта AutoSTEM.

Всяка сесия включва практическа дейност и няколко предложения за педагогическа рефлексия.Този модул продължава на страницата на 1 сесия!