Тест за сътрудничество

Добре дошли в теста за спонтанно сътрудничество!

Положителната взаимозависимост, която характеризира сътрудничеството, сочи към:
Видовете положителна взаимозависимост, представени от Джонсън и Джонсън (1999) са:
Сътрудничеството е форма на взаимодействие:
Типът сътрудничество, който включва две или повече лица, които си сътрудничат по една и съща задача или проект, без инструкции за това, се нарича:
Кое от следните измерения НЕ е характерно за кооперативните стратегии? Тези стратегии ...
Харгрийвс смята, че стратегиите за сътрудничество ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *