Тест за педагогика, основана на игра

Добре дошли във вашия Тест за педагогика, основана на игра

Ръководената игра е сложна концепция, която съчетава:
Ключовите елементи за създаването на ръководена игра са:
Кое от следните твърдения е вярно? Ръководената игра...
В обхвата на педагогиката, основана на игра, играта:
За да направят автомат, децата трябва да следват поредица от дейности, които водят до придобиване на умения. Уменията са:
В обхвата на проекта AutoSTEM, опит със STEM съдържание може да се осъществи ...
Коя от следните дейности на учителите НЕ Е включена в педагогическата AutoSTEM рамка?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *