Тест за ангажираност и мотивация

Добре дошли в теста за ангажираност и мотивация!

Размери на Ангажираност, представен от Veiga et al. (2012), са:
Афективното измерение на ангажираността, представено от Veiga et al. (2012), е свързано:
Концепцията за вътрешна мотивация може да има измерения, свързани с:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *