Добре дошли във вашия тест за технологиите

Добре дошли във вашия тест за технологиите

1. Какво е технология?
2. Кои пръти се движат успоредно и кои пръчки се движат в противоположни посоки? Механизмът на ножичното рамо е комбинация от обратното движение и връзката на паралелното движение. На следващата снимка виждате ножично рамо, направено от шест пръчки. Кои пръти се движат успоредно и кои пръчки се движат в противоположни посоки? Изберете всички правилни твърдения!The scissor arm mechanism is a combination of the reverse motion and the parallel motion linkage. In the following picture, you see a scissor arm made of six rods.
The scissor arm mechanismWhich rods move parallel and which rods move in opposite directions? Choose all correct statements!
3. Кой профил на гърбицата кара последователя да се движи равномерно нагоре и надолу?Cam profiles used in the quiz
4. Кой профил на гърбицата кара последователя да остане винаги на една и съща височина?
5. Кой профил на гърбицата кара последователя да се качва бавно и след това изведнъж да падне?
6. Как се нарича профила на гърбица а)?
7. 7. Как се нарича профила на гърбица b)?
8. Как се нарича профила на гърбицата в)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *