About – български

Добре дошли в AutoSTEM

Автоматите са завладяващи механични играчки, малки кинетични скулптури. Автоматите могат да се разглеждат като обединение между инженерство, културно осъзнаване и художествена изява. Както и други ръчни артефакти, автоматите са проектирани като комуникационни устройства, ориентирани към детето и могат да бъдат определени като „механични предмети за разказване“. Автоматите са очаровали децата през вековете и днес има музеи само на автомати.

Поради комбинацията от повествователни и механични части, автоматите имат няколко възможности за използване вобразованието. Освен че децата много им се радват, те лесно се създават в класната стая. Автоматите могат да бъдат създадени според възрастта на децата, с прости и сложни дизайни и движения.

Когато планират и конструират автомати, децата могат да развият различни компетентности, включително решаване на проблеми, групова работа, творчество, както и изследване на STEM съдържание.